Number of the records: 1  

Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů

 1. 1.
  0439014 - BÚ 2015 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Došek, M. - Holba, Marek - Škvoran, O. - Černý, M.
  Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů.
  [From waste to commodities - the hidden treasures of liquid waste.]
  23. ročník chemicko-technologické konference aprochem. 2014.
  [Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014 - 23. ročník chemicko-technologické konference aprochem. Hustopeče, 23.04.2014-25.04.2014)]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QJ1320234
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : liquid waste * recycling * wastewater
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2014/index.html

  Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí možností recyklace těchto komodit v rámci právě zahájeného projektu.

  Article deals with technologies that utilize and recycle commodities that are considered to be waste recently. Those commodities are yellow water, greywater, phosphorus and biochar. Article offers an review of possibilities of commodity recycling from recently started project.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242359

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.