Number of the records: 1  

Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat

 1. 1.
  0438521 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír
  Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat.
  [Methodology for 3D visualization of buildings and structure of geomaterials using industrial X-ray computed tomography - principles for ensuring the quality of tomographic data.]
  Internal code: I/2014 ; 2014
  Technical parameters: 14-039
  Economic parameters: zásady pro získání kvalitních tomografických dat
  Certifying body: Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o. Certificate issue date: 15.12.2014
  R&D Projects: GA MŠMT ED2.1.00/03.0082
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : 3D visualisation * X-ray computer tomography * geomaterials
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining

  Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D vizualizace vnitřní stavby geomateriálů (např. horniny, zeminy, stavební materiály, geokompozity apod.) a pro potřeby provádění nedestruktivních kvalitativních i kvantitativních materiálových analýz 3D vnitřní stavby studovaných geomateriálů. Získání kvalitních tomografických dat reprezentuje především proces nastavení různých parametrů RTG počítačového tomografu, který je podrobně popsány v textu metodiky. Nespornou výhodu a novost této metodiky představuje její nedestruktivnost a možnost analyzovat vyšetřované geomateriály v trojrozměrném prostoru. Metodika je zpracována a je ji možno použít pro dva typy RTG CT tomografů firmy Nikon Metrology NV XT H 450 2D/3D a XT H 225 ST.

  Worked out methodology was created for the determination of the basic procedures designed for obtaining the best possible quality tomographic data using X-ray computed tomography. The methodology was created for the needs of 3D visualization of the geomaterials internal structure (eg. rock, soil, building materials, goecomposites etc.) and for the purposes of carrying out qualitative and quantitative non-destructive material analysis of 3D internal structure of investigated geomaterials. Obtaining the high-quality tomographic data represents primarily the process of setting various parameters of X-ray CT scanners, which are described in this methodology. The indisputable advantage and the novelty of this methodology present its non-destructivity and possibility for analysis of investigated geo-materials in three-dimensional space. The methodology has been prepared and it can be used for two types of X-ray CT scanners from Nikon Metrology NV company XT H 450 2D/3D and XT H 225 ST.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241898

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0438521_1.pdf19704.5 KBPublisher’s postprintopen-access
  UGN_0438521.pdf197.3 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.