Number of the records: 1  

Komůrka pro dlouhodobé sledování fototrofních mikroorganismů v mikroskopu

 1. 1.
  0438142 - MBÚ 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Komárek, Ondřej - Šetlíková, Eva - Prášil, Ondřej
  Komůrka pro dlouhodobé sledování fototrofních mikroorganismů v mikroskopu.
  [Chamber for long term observation (LTOC) of phototrophic microorganisms in microscopy.]
  Internal code: B-MBÚ-2014-5 ; 2014
  Technical parameters: Rozměry 14.5*12.5*2(3.4) cm, (d*s*v) Pozorovací okno = 5(3.7) cm v průměru
  Economic parameters: Komůrka umožňuje dlouhodobé (hodiny-dny) sledování vodních fototrofních mikroorganismů v mikroskopu.
  R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0110
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : microorganisms * fluorescence
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Při dlouhodobých měřeních v mikroskopu je nutné zaručit stabilní a přirozené podmínky pro růst a fyziologii mikroorganizmů. Týká se to teploty, výměny plynů a světla. Komůrka je temperovaná vodním pláštěm zaručujícím výměnu plynů přes celofánovou membránu. Vzorek je stabilizován v agaróze a sledován přes kruhové krycí sklo. Temperování a cirkulace průtočného média je nutno zajistit externě. Velikost, tvar a uspořádání komůrky jsou nastaveny na podmínky Mikroskopu Zeis Axio Imager ale můžeme být modifikováno na kterýkoliv mikroskop. Intenzita světla je zajištěna mikroskopem příp. dalšími aplikacemi pro měření fluorescence.

  The long term measurements in microscopy require stable and sustainable (natural) conditions for growth and physiology of microorganisms. It concerns temperature, gas exchange and light intensity. The chamber is temperate by water coat maintaining gas exchange over the cellophane membrane. Sample is stabilized in agarose and followed throw round cover slip. Temperature and circulation of flow throw media has to be managed externally. The shape, design and scale of the chamber are set to be compatible with microscope Zeiss Axio Imager and can be modified to any other type of microscope changing the span of the screws holding the chamber on the microscopic table. The light intensity is set by microscope and kinetic fluorescence measurement devices supplement the microscope.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241618
   
Number of the records: 1