Number of the records: 1  

Přístroj pro detekci fluorescenční indukce fotosyntetických pigment-proteinových komplexů se spektrálním a časovým rozlišením

 1. 1.
  0438137 - MBÚ 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaňa, Radek - Šetlík, Jiří - Prášil, Ondřej
  Přístroj pro detekci fluorescenční indukce fotosyntetických pigment-proteinových komplexů se spektrálním a časovým rozlišením.
  [Instrument for measurement of fluorescence induction in photosynthetic pigment-protein complexes with spectral and time resolution.]
  Internal code: B-MBÚ-2014-2 ; 2014
  Technical parameters: Založeno na modulu Carl-Zeiss spektrometer “MCS CCD UV-NIR 200-980” (Carl Zeiss Jena GmbH, Germany) obsahující CCD array detektor od Hamamatsu Photonics (absolute rozlišení 0,8 nm; relativní FWHMΔλ=3 nm Hamamatsu Photonics.
  Economic parameters: Materiálové náklady především na pořízení modulu spektrometru v ceně cca 100 000 Kč, ostatní náklady cca 10 000 Kč, zařízení zavedlo novou metodu pro výzkum variabilní fluorescence.
  R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0110
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Fluorescence induction * variable fluorescence * photosynthesis * phycobilins * chlorophylls
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Nový přístroj pro detekci fluorescenční indukce fotosyntetických pigment-proteinových komplexů v živých buňkách s časovým a spektrálním rozlišením. Zařízení je složené ze spektrofotometru (SM 9000), světlovodiče a další optické prvky, zdroje světla (TTL řízené diody), kyvetového prostoru a kontrolní jednotky (adaptovaný fluorimetr FL100). Jednotlivé části přístroje jsou vzájemně synchronizovány pomocí TTL signálu, zapnutí a vypnutí aktinických světel probíhá současně s rychlou detekcí fluorescence v rozsahu 200-900nm kdy maximální časové rozlišením spektrální detekce je 1ms. Přístroj umožnuje detekci fluorescence všech známých fotosyntetických pigmentů (bakteriochlorofyl, chlorofyl, fykobilin) v průběhu rychlé adaptace na světlo a na tmu. Kontrolní jednotka spouští zapnutí a vypnutí světel specifické vlnové délky (460nm, 530nm, 590nm), délky trvání (20µs-600s) a různé intenzity (1-5000 µmol m-2 s-1) na základě měřícího protokolu uloženého v kontrolní jednotce.

  New instrument for measurements of fluorescence induction of all photosynthetic pigment-protein complexes with spectral and time resolution. The instrument combines spectrophotometer (SM 9000), light guide and proper optics, light source (TTL controlled diodes), cuvette space, control unites represented by adjusted FL100 fluorimeter. The particular components are synchronized by TTL pulses, light switching proceeds in a phase of fast detection of fluorescence emission spectra in the range 200-900nm with maximal time resolution of 2ms. The instrument allows measurement of fluorescence of all know photosynthetic pigments (bacteriochlorophylls, chlorophylls, phycobilins) during fast adaptation to light or dark conditions. The control unit triggers actinic and measuring lights (ON/OFF) that emit at specific wavelength (460nm, 530nm, 590nm), with certain duration (20µs-600s) and with variable intensity (1-5000µmol m-2 s-1); the values for diodes are set based on measuring protocol saved in control units.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241615
   
Number of the records: 1