Number of the records: 1  

Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času

 1. 1.
  0437681 - ÚSP 2015 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Eliáš, Karel
  Odkaz Viktora Knappa české civilistice.
  [The Legacy of Viktor Knapp in Czech Civil Law Theory.]
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 219-233. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : eminent lawyer * civil law * theory of law
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Autor ve své kapitole posuzuje odkaz Viktora Knappa českému občanskému právu. Dochází k závěru, že vedle knihy Teorie práva a precizní analýzy nacistické právní filosofie, tkví jeho význam v předání svého učení dalším generacím právníků a ve výchově svých následovníků.

  The author in his chapter assesses the legacy of Viktor Knapp in the Czech civil law. He concludes that besides the book Theory of Law and a precise analysis of the Nazi legal philosophy, his historical relevance comes from the fact that he has forwarded knowledge to the next generations of lawyers and his followers.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241198

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.