Number of the records: 1  

Indicko-čínský pohraniční spor – retrospektiva po padesáti letech [I]

 1. 1.
  0437354 - OÚ 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Strnad, Jaroslav
  Indicko-čínský pohraniční spor – retrospektiva po padesáti letech [I].
  [The India-China Border Question - A Retrospective Fifty Years After the Border War.]
  Nový Orient. Roč. 68, č. 4 (2013), s. 21-29. ISSN 0029-5302
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : India * China * international relations * war
  Subject RIV: AB - History

  První část studie analyzující příčiny a vývoj indicko-čínského pohraničního sporu rekapituluje vznik problému a genezi sporu v koloniálním období indických dějin. Zvláštní pozornost je věnována změnám v britské politice a jejich mezinárodnímu kontextu.

  First part of study analysing causes and progress of the India-China border conflict recapitulates the origins of the problem and genesis of the dispute in the colonial period of Indian history with particular focus on changes in British policy in the evolving international context.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242368

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.