Number of the records: 1  

Zařízení k čeření skloviny odstřeďováním

 1. 1.
  0435029 - ÚSMH 2015 RIV cze P - Patent Document
  Němec, Lubomír - Kloužek, Jaroslav - Tonarová, V. - Jebavá, Marcela
  Zařízení k čeření skloviny odstřeďováním.
  [The facility for glass melt fining by centrifuging.]
  2014. Owner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Glass Service, a.s. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 08.01.2014. Patent Number: 304299
  R&D Projects: GA TA ČR TA01010844
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : glass melt * centrifugal force * bubble removal * rotating cylinder
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304299.pdf

  Bylo navrženo diskontinuální zařízení pro odstraňování bublin ze sklovin pomocí odstředivé síly. Cílem bylo především optimalizovat otáčky rotujícího válce, aby nedocházelo k rozpouštění bublin v tavenině vlivem zvýšeného tlaku, ale aby byly bubliny odstraňovány separací.

  The discontinuous facility for the bubble removal from glass melts using centrifugal force was suggested. The aim was to optimize the revolutions of circulating cylinder to avoid the bubble dissolution in the melt by higher pressure and to support the bubble removal by separation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238952
   
Number of the records: 1