Number of the records: 1  

Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách

 1. 1.
  0434037 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Pavelek, Z. - Brožík, V. - Kajzar, Vlastimil
  Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách.
  [Methodical instructions for roadway driving and rescue service in difficult microclimatic conditions.]
  Internal code: 2440/VZ-763 ; 2014
  Technical parameters: Osvědčení o certifikaci č.j. SBS 24098/I/2014-01
  Economic parameters: Zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků
  Certifying body: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 18.08.2014
  R&D Projects: GA MV VG20102014034
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : rescue service * methodical instructions * difficult microclimatic conditions
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining

  Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné vysoké teplotní zátěži v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblasti projektování a uplatnění nových hygienických postupů i metodiku posuzování teplotních zátěží při specifických podmínkách velkých hloubek dobývání, které jsou v současnosti v České části hornoslezské pánve dosahovány. Zahrnuje také podrobné pokyny pro práci báňské záchranné služby v takovýchto podmínkách.

  Methodology provides instructions for safe and economic way for design of mine works at high level of air temperature for miners and mine rescue workers in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Methodology covers areas of design of roadway support and application of the new health limits and thermal loading in specific conditions of great depth in the USCB as well as instructions for mine rescue service.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238208

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0434037.pdf221 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.