Number of the records: 1  

Měřící systém V-A charakteristik solárních článků

 1. 1.
  0434023 - FZÚ 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán
  Měřící systém V-A charakteristik solárních článků.
  [Solar Cell I-V Curve Measurement System.]
  Internal code: Vam-XIV/A/DFU2014 ; 2014
  Technical parameters: Vyvinutý adaptér Vam-XIV/A/DFU2014 ve spojení s řídící jednotkou DSPC umožňuje měření voltampérové charakteristiky fotovoltaických (PV) článků a polovodičových přechodů s vysokým rozlišením proudu.
  Economic parameters: Vyvinutý měřící adaptér významně automatizuje a zkracuje dobu měření jednotlivých testovaných vzorků. Náklady na výrobu celého adaptéru nepřesáhly částku 10 000 Kč.
  R&D Projects: GA MŠk LH12045
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : solar cell diagnostics * plasma * measuring system * thin film deposition processes
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

  V rámci řešení projektu grant LH12045 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme vyvinuli měřicí systém pro diagnostiku fotovoltaických článků a polovodičových vrstev. Vyvinutý systém plně automatizuje měření volt-ampérové charakteristiky testovaného článku v závislosti na osvětlení a teplotě, digitalizuje výstupní data a ukládá je do datového souboru.

  Within the project LH12045 of MSMT, we have developed measuring system for diagnostics of photovoltaic (PV) cells and semiconductor thin films. Developed system fully automatizes the measurement of VA characteristic of tested solar cell depending on illumination and temperature, digitalizes output data and store them in selected data file.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238166
   
Number of the records: 1