Number of the records: 1  

3D mapa teplotních polí OKR v hloubkách kolem 1000 m

 1. 1.
  0431867 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Kajzar, Vlastimil - Pavelek, Z.
  3D mapa teplotních polí OKR v hloubkách kolem 1000 m.
  [3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m.]
  Internal code: 3351 ; 2014
  Technical parameters: měřítko mapy 1 : 20 000
  Economic parameters: Zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti hrozbám ohrožujícím bezpečnost a průběh těžby energetických surovin.
  R&D Projects: GA MV VG20102014034
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : Ostrava - Karviná district * temperature field * rock mass
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  http://www.ugn.cas.cz/project/MICR-3351/Web/

  Účelem prostorového modelování a následné vizualizace je napomáhat vytvoření představy o komplexním topologickém uspořádání dostupných dat v prostoru. Výstupem úkolu je proto nově vytvořený prostorový model rozložení původních hodnot teplot karbonského masívu české části hornoslezské pánve. Významným přínosem nového modelu je výrazné zpřesnění dosud jediného vytvořeného termického modelu. Koncepce tvorby modelu vycházela z možnosti využití prostorové a teplotní informace souboru bodů rozmístěných uvnitř uvažovaného modelu. Na základě vytvořeného teplotního modelu byla vygenerována 3D mapa teplotních polí OKR v hloubkách kolem 1000 m. 3D mapa je prezentována formou souborného vydání jednotlivých specializovaných map s odborným obsahem prezentujícího původní výsledky výzkumu rozložení teplotního pole horninového masivu OKR ve výškových úrovních od -500 m do -1200 m. Výškový rozdíl mezi jednotlivými vykreslovanými úrovněmi je 100 m. Model teplotního pole karbonského masivu je zde reprezentováno formou izoterm.

  The challenge was to find the optimal combination of analytical software tools suitable for the calculation of spatial models of temperature fields and their subsequent presentation. Therefore, the output of this task is a newly created model of spatial distribution of the primary values of temperature of carboniferous massif in the Czech part of the Upper Silesian Basin. A major benefit of the new model is a significantly higher accuracy than in yet produced single thermal model. The concept of model building is based on the availability of spatial and temperature information of the point set located inside the considered model. The purpose of spatial modelling and visualization is to help create an image of complex topological arrangement of the data available in the area. Based on the generated thermal model, a 3D map of temperature fields OKR at around 1 000 m depth was generated. The 3D map is presented in the form of the collected works of specialized maps (see Fig. 1) with expert content presenting original research results of the temperature field distribution of the rock massif of OKR in high levels of -500 m to -1200 m. Height difference between the plotted levels is 100 m.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0236411

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0431867.pdf6448.3 KBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.