Number of the records: 1  

Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900 - 1910. [Překlad]

 1. 1.
  0428775 - UDU-I 2015 RIV CZ cze T - Translation
  Machalíková, Pavla
  Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900 - 1910. [Překlad].
  [On a path to modernity. The Eight and its circle in the years 1900 - 1900. [Translation.]
  [Sawicki, N.: On a path to modernity. The Eight and its circle in the years 1900 - 1900]. - Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. Mnemosyne, 10. ISBN 978-80-7308-492-9
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Osma (The Eight) * painting of the 20th century * modernism
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  Autor zpracovává dějiny skupiny Osma na základě podrobného studia pramenů. Věnuje se jí zejména z hlediska souvislostí s vývojem pražské Akademie před rokem 1900 a ve vztahu k etnické příslušnosti jejích členů.

  The author deals with the history of the Osma Group based on new detailed archive studies. He treats the group mainly in relation to the development of the Prague Academy of Fine Arts before 1900 and in relation to the ethnicity of its protagonists.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234041