Number of the records: 1  

Způsob dekontaminace tuhých materiálů

 1. 1.
  0425128 - ÚCHP 2014 RIV cze P - Patent Document
  Hájek, Milan - Sobek, Jiří - Mašín, P. - Hendrych, J. - Kroužek, J. - Kubal, M. - Kukačka, J.
  Způsob dekontaminace tuhých materiálů.
  [Method of Decontamination of Solids.]
  2013. Owner: ÚCHP AV CR, v. v. i. - Dekonta, a.s. - VŠCHT Praha. Date of the patent acceptance: 20.11.2013. Patent Number: 304205
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020383
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : soil * decontamination * microwave * desorption
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1809600&lan=cs

  Způsob dekontaminace tuhých materiálů termickou desorpcí s použitím mikrovlnného záření, při kterém se tuhý materiál smíchá s organickým nepolárním rozpouštědlem v množství do 5 % hmotn. a aditivem v množství do 10 % hmotn. vybraným ze skupiny práškovitý čedič, expandovaný grafit, elektrárenský popílek nebo jejich směsi ve formě jemného prášku o zrnitosti od 10 do 1000 mikronů a obsah vody ve směsi se upraví na 2 až 20 % hmotn., vztaženo na tuhý materiál, načež se takto získaná směs za míchání vystaví mikrovlnnému záření a při udržování teploty v rozsahu od 100 do 300 °C a obsahu vody v uvedeném rozmezí jejím vstřikováním do směsi se kontaminát destiluje vodní parou a vzniklý destilát se nechá zkondenzovat a kontaminát se z kondenzátu oddělí fyzikálním nebo chemickým postupem

  Method of decontamination of solids uses thermal desorption with application of microwave radiation. Solids can be contaminated by perzistent chlorinated organic and oil compounds, which represents from point of wiev of environment serious undesirable load.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231084

   
   
Number of the records: 1