Number of the records: 1  

Programovatelný Dip-Coater pro depozici tenkých vrstev v roztocích

 1. 1.
  0424535 - FZÚ 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán - Lukašík, P. - Olejníček, Jiří - Piják, A.
  Programovatelný Dip-Coater pro depozici tenkých vrstev v roztocích.
  [Programmable Dip-Coater for deposition of thin films in chemical solutions.]
  Internal code: PDIPCO/FZÚ/2013 ; 2013
  Technical parameters: Rychlost pohybu držáku nastavitelná: 0,00003 mm/s-1 ÷ 10 mm/s-1. Krok nastavení rychlosti držáku:0,00003 mm/s-1. Nastavitelná doba setrvání vzorku při ponoření: 0 s ÷ 32767 s.
  Economic parameters: V rámci řešení projektu TAČR jsme vyvinuli programovatelné zařízení pro depozici tenkých vrstev z roztoků ("Dip-Coater"). Laboratorní zařízení je nezbytné pro další aplikovaný výzkum.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01011740
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : dip coaterTA01011740 * thin film * automatické řízení
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

  Funkce zařízení spočívá ve vertikálním pohybu vzorku, laboratorního sklíčka podobného mikroskopovému, které je definovanou rychlostí ponořeno do nádobky s roztokem, ze kterého má vzniknout tenká vrstva. V roztoku je vzorek ponechán požadovanou dobu a pak je opět definovanou rychlostí z roztoku vytažen. V současné době existuje na trhu nabídka zařízení různé úrovně, od ručně ovládaných po mikroprocesorem řízených a programovatelných zařízení. Naším cílem bylo vytvořit zařízení, které by komerční systémy nahradilo, případně svými parametry překonalo, bylo uzpůsobené našim požadavkům a uspořilo náklady.

  The function of this equipment consists in a vertical movement of the sample. Laboratory slides glass is immersed into the vessel with the solution from which the thin layer is to be formed with defined speed. The sample is leaved in the solution for desired time and then again at a certain rate is removed from the solution. Currently, there are devices on the market offer different quality, from the hand-operated to microprocessor controlled or programmable devices. Our goal was to create a device that commercial systems replaced or surpassed its parameters and it was adapted to our requirements and save costs.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0230599

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.