Number of the records: 1  

Handwerklicher Hintergrund und Perspektiven akademischer Studien. Zum Frühwerk Joseph Führichs in Böhmen

 1. 1.
  0423919 - ÚDU 2014 DE ger J - Journal Article
  Machalíková, Pavla
  Handwerklicher Hintergrund und Perspektiven akademischer Studien. Zum Frühwerk Joseph Führichs in Böhmen.
  [A Background in crafts and the perspective of academic studies. On the early works of Josef Führich in Bohemia.]
  RIHA Journal. -, 0077 (2013), s. 1-34. ISSN 2190-3328
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Josef Führich * painting, Bohemia 19th century * religious patriotic painting
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  http://www.riha-journal.org/articles/2013/2013-oct-dec/machalikova-joseph-fuehrich

  Příspěvek k ranému dílu malíře Josefa Führicha, který byl v mládí významným hybatelem pražské malířské scény. Zabývá se Führichovými vazbami na rodný kraj a řemeslné školení v dílně jeho otce a následnou proměnou, které pro něj znamenal příchod na pražskou akademii a kontakty s dalšími mladými malíři.

  A contribution to the analysis of the early work by Joseph Führich who was an important fogure of the art scene in Prague of the 1820s. It analysis Führich´s connections to the region of his birth and the schooling he received as an apprentice at his father´s workshop, and the changes brough about by his arrival to the Prague Academy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229985

   
   
Number of the records: 1