Number of the records: 1  

Průtočný FFL (Fast Repetition Rate Fluorometr) pro optickou detekci primární produktivity fototrofních mikroorganismů

 1. 1.
  0421954 - MBÚ 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Komárek, Ondřej - Sitzner, M. - Prášil, Ondřej
  Průtočný FFL (Fast Repetition Rate Fluorometr) pro optickou detekci primární produktivity fototrofních mikroorganismů.
  [Fast Repetition Rate Fluorometr for optical detection of primary productivity of phototrophic microorganisms.]
  Internal code: Flow throw FRRF-01 ; 2013
  Technical parameters: Max. el. příkon 150 W.Max. světelný výkon cca 1200 umol photons m-2s-1 W m-2.
  Economic parameters: Přístroj umožňuje měření primární produkce vodních fototrofních mikroorganismů fluorescenční cestou
  R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0110
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Fluorescence Chla * Fast Rate Repetition * Fluorescence FRRF
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Detekci primární produkce fototrofních organismů lze měřit pomocí Fast Rate Repetition fluorescence (FRRf)- Fluorescence rychlých křivek. FRRf je novou metodou pro určení primární produkce fototrofních mikroorganismů. Sestrojená verze přístroje je vodotěsná a proto použitelná rovněž pro in situ systémy. Funkce přístroje i software splňuje maximální potřeby pro sensitivitu a flexibilitu co se týče spektra přírodních podmínek a variabilitu druhového složení autotrofních mikroorganismů. Zařízení zabudované do automatické měřící stanice pro měření primární produkce používá software řiditelný online pomocí internetového napojení nebo alternativních informačních cest. Přístroj byl testován na běžných typech řas a sinic jak z mořského, tak sladkovodního prostředí. Získaná data pro výpočet electron transport rate (ETR) a dalších parametrů fotosystému 2 jsou použitelná pro stanovení primární produkce měřené suspenze řas a sinic

  Detection of primary production phototrophic organisms may be measured using Fast Repetition Rate fluorescence (FRRf) - Fluorescence fast curves. FRRf is a new method for the determination of the primary production of phototrophic microorganisms. The constructed version of the device is waterproof and therefore also applicable for in situ systems. The instrument/device and its software meet the needs for maximum sensitivity and flexibility in terms of range of natural conditions and variability of microorganisms. The device´s built-in automatic measuring station for measuring primary production uses software, which is manageable online, using an Internet connection, or alternative information channels. The device was tested on common types of algae from both marine and freshwater environments. Data obtained and used for calculation of Electron Transport Rate (ETR) and other photosystem 2 parameters are applicable for algae and cyanobacteria primary production determination
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0228194

   
   
Number of the records: 1