Number of the records: 1  

Boundary Effects in Multivariate Data

 1. 1.
  0405524 - UIVT-O 330902 RIV US eng J - Journal Article
  Jiřina, Marcel - Jiřina jr., M.
  Boundary Effects in Multivariate Data.
  [Okrajový jev u mnohorozměrných dat.]
  GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering. Roč. 11, č. 1 (2005), s. 85-94. ISSN 1738-6438
  R&D Projects: GA MŠk 1M0567
  Institutional research plan: CEZ:MSM6840770012
  Keywords : boundary effects * multivariate data * distribution mapping exponent
  Subject RIV: BA - General Mathematics

  The paper deals with the nature of multivariate data space. We show that for a uniform distribution of points in an n-dimensional Euclidean space the distribution of the distance of the i-th nearest neighbor to the n-power has Erlang distribution. Some features of such observation are drawn and a suggestion on how to compensate for the data spacious deformation is shown.

  Příspěvek se zabývá charakterem mnohorozměrného prostoru dat. Ukazuje se, že při rovnoměrném rozdělení bodů v n-dimensionálním euklidovském prostoru má vzdálenost i-tého nejbližšího souseda na n-tou mocninu Erlangovo rozdělení. Ukazují se některé důsledky a navrhuje se způsob, jak je kompenzovat vhodnou prostorovou deformací.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0125682

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0405524.pdf0768.8 KBAuthor´s preprintopen-access
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.