Number of the records: 1  

Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?

 1. 1.
  0399389 - BÚ 2014 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Holba, Marek - Došek, M. - Škvoran, O. - Matysíková, J. - Plotěný, K. - Maršálek, Blahoslav
  Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?
  [Phosphorus recycling - need or urgency.]
  Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: Tribun EU, 2013 - (Růžičková, I.; Fuka, T.; Wanner, J.), s. 335-338. ISBN 978-80-263-0506-4.
  [VODA 2013, 10. bienální konference. Poděbrady (CZ), 18.09.2013-20.09.2013]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QJ1320234
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : phosphorus recycling * wastewater treatment * future scenarios
  Subject RIV: EF - Botanics

  Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, protože způsobuje tvorbu vodního květu a zhoršení kvality povrchové vody. Hrozba vyčerpání fosfátových rud v blízké budoucnosti vede k potřebě zavádění recyklačních technologií, kdy nejzajímavějším způsobem recyklace z koncentrovaných kapalných zdrojů se jeví krystalizace do formy struvitu, který by mohl být posléze žádanou komoditou mezi zemědělci, protože se jedná o pomalu se rozpouštějící hnojivo.

  Phosphate policy is tightly connected with effective solutions in agriculture, but also with its removal from water environment where excessive concentration of phosphorus is not welcomed since it causes water bloom and worsening og surface water quality. Phosphate ores will be depleted soon and therefore recacling technologies should be introduced into practice in near future. Struvite - slow-release fertilizer seems to be good commodity for farmers. Struvite is usually responsible for clogged pipes in the wastewater treatment area. Therefore, several technologies of its recycling is recently being developed, esp. from reject water stream. Struvite crystallization, its production control and scale-up of technology from lab-scale through pilot-sclae to full-scale is technological challenge in the near future.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0226703

   
   
Number of the records: 1