Number of the records: 1  

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni

 1. 1.
  0399298 - KNAV 2014 RIV CZ cze B - Monography
  Hejnic, J. - Baďurová, Anežka - Beránková, Hana - Šedo, I.
  Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni.
  [Catalogue of Sixteenth-century Books in Museum of West Bohemia in Plzeň.]
  Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. 326. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, 3. ISBN 978-80-7247-096-9
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : book culture * history of printing * history of book binding * historical libraries
  Subject RIV: AB - History

  Publikovaný soupis popisuje v abecedním řazení podle autorů tisky ze 16. století dochované v Západočeském muzeu v Plzni. Záznamy obsahují přepis titulního textu, podrobný rozpis textových částí spisu a popis knižní vazby. Připojeny jsou rejstříky: tiskařů a nakladatelů, jejich signetů, míst a dat vytištění díla, jmen ilustrátorů, jmen dalších osob z obsahu, lokalit zmíněných v popisu, dřívějších vlastníků knihy a rejstřík tisků s rukopisnými glosami a vepsanými údaji o ceně knihy.

  The published catalogue describes sixteenth-century books kept in Museum of West Bohemia in Plzeň in alphabetical order, mostly under authors. It contains the list of books with full descriptions of title, main parts of work and details on book binding. There are different indexes: of printers and publishers, of printers marks, of places and dates of printing, of illustrators, of names of other persons, of other places named in the text, of owners of described books, of books with handwriten notes and prices of the book.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0227139

   
   
Number of the records: 1