Number of the records: 1  

Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv

 1. 1.
  0394604 - ÚCHP 2014 RIV cze P - Patent Document
  Pohořelý, Michael - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Skoblia, Sergej - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv.
  [The Facility for the Fluidized-Bed Gasification of Solid Fuels.]
  2013. Owner: Ústav chemických procesu AV CR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 31.07.2013. Patent Number: 304060
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366; GA MŠk(CZ) 7C11009
  Grant - others: RFCS(XE) RFCR–CT–2010–00009
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized-bed gasification * solid fuels * producer gas
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851140&lan=cs

  Vynález se týká zarízení pro fluidní zplynování ruzných tuhých paliv, které umonije sledování vlivu typu paliva a operacních podmnínek na stabilitu procesu zplynování a kvalitu produkovatelného plynu.

  The technical solution relates to the facility for the fluidized-bed gasification of various solid fuels, which allows to monitor the influence of the type of fuel and the operating conditions on the gasification process stability and producer gas quality.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0223807

   
   
Number of the records: 1