Number of the records: 1  

Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů

 1. 1.
  0390424 - ÚACH 2013 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Košařová, V. - Hradil, David - Kanický, V.
  Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů.
  [Limitations of spectroscopic methods in the study of earthy pigments.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 351-352. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Raman spectroscopy * infrared spectroscopy * earthy pigment * clay minerals
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

  Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, nedestruktivitou a šíří aplikace, která zahrnuje organické i anorganické látky.Cílem této studie je proto poukázat na limity aplikací Ramanovy (RS) a infračervené spektroskopie při studiu hlinkových materiálů.

  Nowadays, the spectroscopic methods, above all infrared spectroscopy (IR), are the most frequently used analytical methods in the research of cultural beritage, whitch is mainly cause by easy use and noninvasiveness of these metods and a broad range of thein application, which comprises both organic and inorganic substances. Therefore, the aim of the study is to demonstrate the limitations of both Raman Spectroscopy (RS) and infrared spectroscopy in the study of earthy materials.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0219319
   
Number of the records: 1