Number of the records: 1  

Experimentální sestava pro usměrnění stochastického pohybu mikročástic laserovými svazky

 1. 1.
  0387406 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Arzola, Alejandro V. - Barahona, M. V. - Jákl, Petr - Volke-Sepulveda, K. - Zemánek, Pavel
  Experimentální sestava pro usměrnění stochastického pohybu mikročástic laserovými svazky.
  [Experimental setup for rectification of stochastic motion of microparticles by laser beams.]
  Internal code: UPT 2012/14 ; 2012
  Technical parameters: realizovaný funkční vzorek vytváří hardwarový základ pro usměrnění pohybu stochastických mikročástic suspendovaných v kapalině.
  Economic parameters: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu. Aparatura je umístěna na Instituto de Fisica, Universida Nacionale Autonoma de Mexico, Mexico City, Mexiko.
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : stochastic motion * asymmetric potential * optical trapping
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Funkční vzorek tvoří experimentální sestava, která využívá dvou vhodně se překrývajících matic optických pastí o volitelném poměru intenzit. Pro částice rozptýlené v kapalině toto světelné pole vytváří asymetrický potenciální profil, který spolu s jejich tepelným pohybem vede k usměrnění stochastického pohybu částic.

  The working sample is formed by an experimental setup that uses two matrices of overlapping optical traps with adjustable ratio of optical intensities. Such an optical field creates an asymmetrical optical potential landscape for particles dispersed in liquid This profile together with their stochastic thermal motion lead to rectification of stochastic motion of particles.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216558

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.