Number of the records: 1  

Sborník příspěvků multioborové konference LASER52

 1. 1.
  0385792 CZ BXXS
  Růžička, Bohdan (ed.) - Čeledová, Jana (ed.)
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52.
  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012. ISBN 978-80-87441-08-4

   
   
Number of the records: 1