Number of the records: 1  

Po stopách orální historie. Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě

 1. 1.
  0381265 - ÚSD 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mücke, Pavel
  Po stopách orální historie. Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě.
  [In searching the roots of oral history. Oral history projects realised in Institute of contemporary history CAS seen from historical retrospective.]
  Memo. Časopis pro orální historii. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 5-56. ISSN 1804-753X
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP410/11/1352
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80630520
  Keywords : oral history * Institute of contemporary history CAS * Oral history center
  Subject RIV: AB - History
  http://sohizcu.webnode.cz/news/memo-sohi-2-www-uschovna-cz-zasilka-h4zs2s3jcwbwfv3c-ves/

  Příspěvek si bere za cíl v krátkém shrnutí podat přehled stěžejních projektů, které byly (a jsou) za pomoci orální historie realizovány na půdě ÚSD AV ČR mezi lety 1996-2011. Pozornost bude věnována jednak jejich tématickému a historickému zaměření v obecném kontextu české historiografie, metodologickým aspektům a také ohlasům, s nimiž byly jejich výstupy přijaty odbornou i laickou veřejností.

  This short essay tries to conclude an outline of key projects which have been realized in Institute of Contemporary History CAS by using oral history method between years 1996–2011. There would be outlined thematic, historical and methodological aspects of these projects and also resumed the later reactions of scholars and media.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0211779

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.