Number of the records: 1  

Popsání pozoruhodností Egypta

 1. 1.
  0377653 - OÚ 2013 RIV CZ cze T - Translation
  Ostřanský, Bronislav
  Popsání pozoruhodností Egypta.
  [Description of the Sights of Egypt.]
  [AL-MAQRÍZÍ, T.: Kitáb al-chitat wa´l-áthár fí Misr wa´l-Qáhira wa´n-Níl wa má jata´allaqu bihá min al-achbár (Kniha míst a památek v Egyptě, v Káhiře a v údolí Nilu a zprávy, které se jich týkají)]. - Praha: Academia, 2012. Orient, Sv. 13. ISBN 978-80-200-2075-8
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Egypt
  Subject RIV: AB - History

  Komentovaný překlad vybavený obsáhlým poznámkovým aparátem přibližujícím reálie mamluckého Egypta.Popis Egypta sepsaný šejchem Taqíjuddínem al-Maqrízím (1364-1442), plodným učencem mamlúcké doby, patří nepochybně do sbírky klíčových pramenů pro naše pochopení středověké muslimské společnosti.

  Translation with historical introduction and extensive commentaries and explanation. Description of Egypt, written by sheikh Taqiyuddīn al-Maqrīzī (1364-1442),
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216485

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.