Number of the records: 1  

Kvalita vody a sinice, výsledky z praxe

 1. 1.
  0358844 - BÚ 2012 RIV CZ cze O - Others
  Maršálek, Blahoslav - Maršálková, Eliška - Holba, Marek - Plotěný, Miroslav
  Kvalita vody a sinice, výsledky z praxe.
  [Cyanobacteria and water quality, practical results.]
  2011
  R&D Projects: GA MŠk 1M0571; GA MZe QH81012
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : blue-green algae * water quality * the practice
  Subject RIV: EF - Botanics

  Podstatou článku je sdělení, že svět čistíren odpadních vod měří fosfor v miligramech, zatímco svět hydrobiologů a limnologů v mikrogramech, protože na masový rozvoj sinic postačí 0,02 mg/l biodostupného fosforu.

  The main point of the article is that the world of sewage disposals is measured in milligrams of phosphorus, while the world of Hydrobiology and Limnology in micrograms. Because for the mass development of cyanobacteria is sufficient to 0.02 mg / l of phosphorus bioavailable.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196770

   
   
Number of the records: 1