Number of the records: 1  

Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení

 1. 1.
  0357630 - ÚMCH 2011 RIV CZ cze P1 - User Module
  Šlouf, Miroslav - Šloufová, I. - Hozák, Pavel - Nebesářová, Jana
  Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení.
  [Assembly of mutually microscopically recognizable nanoparticles with golden surface for simultaneous triple immunomarking.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.02.2011. Utility model number: 21822
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704; GA ČR GAP205/10/0348
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z60220518
  Keywords : nanoparticles with gold surface * multiple immunolabelling
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1608162&lan=cs

  Technické řešení se týká nového souboru vzájemně rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem a různou vnitřní strukturou, který umožní současné trojnásobné imunoznačení tří antigenů v biologických strukturách s vysokým rozlišením.

  The technical solution relates to a new set of mutually distinguishable nanoparticles with the gold surface and different internal structure, which will make possible simultaneous triple immunolabelling of three antigens in the biological structures in electron microscopy at high resolution.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195862

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.