Number of the records: 1  

Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého a způsob jejich přípravy

 1. 1.
  0356551 - ÚMCH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Šlouf, Miroslav - Králová, Daniela - Kruliš, Zdeněk
  Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého a způsob jejich přípravy.
  [Nanotubes based on titanium white and process for producing thereof.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 29.12.2010. Patent Number: 302299
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06096; GA AV ČR KAN200520704; GA ČR GAP205/10/0348; GA AV ČR IAA200500903
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : titanate nanotubes * high-aspect-ratio nanoparticles * polymer composites
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302299.pdf

  Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého s vysokým aspektním poměrem (>50) mají nový typ krystalové struktury charakterizované třemi hlavními maximy elektronové difrakce při hodnotách difrakčního vektoru q = 1,75 A-1, 2,05 A-1 a 3,35 A-1 a dvěma dalšími širokými píky q = 4,20 A-1, 5,25 A-1, kde difrakční vektor q je definován rovnicí q = 4{pi}.sin({theta})/{lambda}, kde {theta} je difrakční úhel a {lambda} je vlnová délka urychlených elektronů.

  The present invention relates to nanotubes based on titanium white with a high aspect ratio (>50) having a new type of crystal structure characterized by three main maxima of electron diffraction at diffraction vector values of q = 1.75 A-1, 2.05 A-1 and 3.35 A-1 and two next wide peaks q = 4.20 A-1, 5.25 A-1, wherein the diffraction vector q is defined by the equation q = 4{pi} sin({theta})/{lambda}, wherein {theta} represents a diffraction angle and {lambda} denotes wavelength of accelerated electrons.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195045

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.