Number of the records: 1  

Výnimočný stav na Slovensku v marci 1939 a „Homolov puč“ (Z kapitol druhej republiky)

 1. 1. 0354632 - HIU-Y 2011 RIV SK slo M - Monography Chapter
  Zudová-Lešková, Zlatica
  Výnimočný stav na Slovensku v marci 1939 a „Homolov puč“ (Z kapitol druhej republiky).
  [The martial law in Slovakia in March 1939 and the “Homola's Coup” (From the Chapters describing the Second Republic).]
  Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Veda, 2010 - (Bystrický, V.), s. 144-160. ISBN 978-80-224-1150-9
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510
  Keywords : Czech-Slovak statehood * Slovakia * coup of General Bedřich Homola
  Subject RIV: AB - History

  Štúdia k histórii výnimočnému stavu na Slovensku, ktorý vyhlásila 9. marca 1939 česko-slovenská ústredná vláda, ako posledný legálny prostriedok na záchranu česko-slovenskej štátnosti, a k vzniku pojmu “Homolov puč“.

  The paper comments on the martial law in Slovakia, imposed on 9 March 1939 by the central Czechoslovak government as the last legal resort for saving the Czecho-Slovak statehood, and it also comments the origination of the term "Homola's Coup".
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193593