Number of the records: 1  

Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách

 1. 1.
  0350095 - ÚGN 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Lednická, Markéta - Doležalová, Hana - Hrubešová, E. … Total 6 authors
  Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách.
  [Study of Seismic Impacts in Surroundings of Seismic Station Depending on Local Geological Conditions.]
  Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, Montanex, a.s, 2010. 126 s. Documenta Geonica, 2010/2. ISBN 978-80-7225-339-5
  R&D Projects: GA ČR GA105/07/0878
  Grant - others: GA Mšk(CZ) 1M0579
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : mining induced seismicity * local geology * subsidence area
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Monografie shrnuje výsledky získané studiem seizmických účinků v okolí seizmické stanice. Experimentální měření dokumentují složité vlnové pole na povrchu, které ovlivňují nejen parametry seizmických jevů, ale též lokální geologická stavba. V práci jsou uvedeny také výsledky geodetických měření, matematického modelování reálné situace a návrh expertního systému pro vytvoření map potenciálního konfliktu zastavěné oblasti a projevů hlubinného dobývání.

  This monograph summarized results obtained during study of seismic impacts in surroundings of seismic station. Experimental seismological measurements document comprehensive wave field on the surface that is influenced not only by parameters of seismic events but also by local geological pattern. Results from geodetic measurements, numerical modelling of actual state and design of expert system for creation of maps of conflict of interest between residential area and the effect of mining are described.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0190184

   
   
Number of the records: 1