Number of the records: 1  

Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry

 1. 1.
  0338672 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Kalvas, František
  Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat.
  [Testing of agenda-setting hypothesis per panel survey data.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 76-97. ISBN 978-80-7431-009-6
  R&D Projects: GA AV ČR IAA700280702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505
  Keywords : agenda setting hypothesis * Acapulco typology * panel data
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Kapitola se věnuje ověření platnosti klasické hypotézy agenda setting v českém prostředí na datech z panelového výzkumu v období druhého čtvrtletí 2008. Analýza ukázala, že klasická hypotéza platí jak na individuální úrovni, tak i na makro-úrovni, ale zároveň že její platnost je omezena jen na některá témata. Podoba vztahu mediální a veřejné agendy se přitom neliší jen v rámci různých témat, ale pro jednotlivá témata platí jiný vzájemný vztah obou agend na mikro a makro-úrovni.

  The chapter is dedicated to testing of validity of classical agenda-setting hypothesis in Czech environment per panel data from the second quarter of 2008. The analysis has shown that the hypothesis is valid on both individual and macro levels but its validity is not universal for all issues. Relations of media and public agendas differ not only depending on the subject matter but they are also different on macro and micro level in case of the same issue.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182391

   
   
Number of the records: 1