Number of the records: 1  

Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice

 1. 1.
  0337313 - FZÚ 2010 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice.
  [Wave dynamics of electrons and photons under unified frameworkof the one-particle nonrelativistic Schrödinger equation.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, 11-12 (2009), 304-307. ISSN 0447-6441
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : dynamics of electrons and photons * one-particle nonrelativistic Schrödinger equation
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Článek prezentuje některé analogické formy jednočásticové nerelativistické trojrozměrné časově nestacionární a stacionární Schrödingerovy kvantové rovnice pro vodivostní elektrony a fotony v přiměřených homogenních nebo nehomogenních a izotropních látkových prostředích.

  Some analogical forms of the one-particle nonrelativistic threedimensional time-nonstationary and stationary Schrödinger quantum equation for conductive electrons and photons in adequate homogeneous or nonhomogeneous and isotropic material media are presented in the article. Their interpretation and comparison enable considerations about the conditions for a direct transit of some mutually relevant characteristic quantities and functions.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181337
   
Number of the records: 1