Number of the records: 1  

Mezinárodní terorismus a mezinárodní právo válečné

 1. 1.
  0331369 - USP-I 2010 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Mrázek, Josef
  Mezinárodní terorismus a mezinárodní právo válečné.
  [International Terrorism and International Martial Law.]
  Medzinárodné právo v slovenskom kontexte. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009 - (Špaček, M.), s. 48-58. ISBN 978-80-969540-4-9.
  [Medzinárodné právo v slovenskom kontexte. Bratislava (SK), 11.06.2008-12.6.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506
  Keywords : public international law * fight against terrorism * martial law
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Tématem článku je válka proti terorismu, aplikace norem válečného práva, otázky sebeobrany, postup při řešení zločinů mezinárodního terorismu.

  The main topic of the article is the war against terrorism, application of rules of Martial Law, the issues of self-defence and the approach applied by the solution of crimes of international terrorism.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176902