Number of the records: 1  

Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků

 1. 1.
  0325079 - ÚDU 2009 RIV CZ cze J - Journal Article
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci do konce vlády Lucemburků.
  [Mural paintings in the church of St John the Baptist in Jindřichův Hradec under late Luxemburg rule.]
  Umění = Art. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 2-24. ISSN 0049-5123
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511
  Keywords : wall paintings * Jindřichův Hradec * church of St John the Baptist
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  V presbytáři kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci se na severní stěně nacházejí pašijový cyklus z doby kolem roku 1330, namalovaný pravděpodobně v souvislosti s povoláním minoritů do Hradce, a rozměrná kompozice Bolestného Krista s Arma Christi a s donátory. Na protější stěně je namalovaný pás světců se sv. Václavem, sv. Vojtěchem, nově jsme určili sv. Erasma-biskupa a patrona tkalců. Vpravo od něho umístil malíř výjev z legendy sv. Doroty, na němž Teofilovi přináší Ježíšek koš s květinami. Předpokládáme, že malba byla provedena ve třetím až čtvrtém desetiletí 14. století.

  In the Presbytery of the Church of St John the Baptist in Jindřichův Hradec there is a painting of the Passion Cycle on the north wall, dating from around 1330, which was probably created in connection with the arrival of the Minorites in Jindřichův Hradec, and the large composition of the Man of Sorrows was probably painted in connection with Arma Christi and the donators. A line of saints is painted on the opposite wall, with Saint Wenceslaus, Saint Adalbert, and recently identified Saint Erasmus - bishop and the patron saint of weavers. To his right the artist painted a scene from the Legend of Saint Dorothy, in which Jesus is seen bringing Theophilus a basket of flowers. We assume that the painting was made in the third to fourth decades of the 14th century.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172626
   
Number of the records: 1