Number of the records: 1  

Seismic source mechanism inversion from a linear array of receivers

 1. 1.
  0325059 - GFÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Jechumtálová, Zuzana
  Seismic source mechanism inversion from a linear array of receivers.
  [Inverze seismického zdrojového mechanismu z lineární řady přijímačů.]
  Internal code: amp_inv_rot ; 2008
  Technical parameters: Fortran software

  R&D Projects: GA AV ČR KJB300120504; GA AV ČR IAA300120502
  Grant - others:EC(XE) MTKI-CT-2004-517242
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : moment tensor inversion * linear array of receivers * induced seismicity
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  The Fortran computer program retrieves source mechanisms of seismic events observed from a single (vertical or near vertical) array of receivers. This single-azimuth dataset cannot resolve the dipole perpendicular to the plane of stations and the hypocenter. Because of this program inverts only for the moment tensor components that are constrained by the observed data and gives a set of source mechanisms fitting the data.

  Počítačový program v jazyce Fortran počítá zdrojové mechanismy seismických jevů pozorovaných jedné (vertikální nebo téměř vertikální) řadě přijímačů. Data naměřená pouze v jednom azimutu od zdroje neobsahují žádnou informaci o dipólu kolmém na rovinu stanice-hypocentrum. Proto program určuje pouze ty složky momentového tenzoru, které jsou v datech podmíněny, a dává celou množinu zdrojových mechanismů vystihujících data.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172614

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.