Number of the records: 1  

Seismic amplitude ratios inversion

 1. 1.
  0325045 - GFÚ 2009 RIV CZ eng L4 - Software
  Jechumtálová, Zuzana
  Seismic amplitude ratios inversion.
  [Inverze poměrů amplitud seismických dat.]
  Internal code: amp_rat_inv ; 2005
  Technical parameters: Fortran software

  R&D Projects: GA AV ČR KJB300120504; GA AV ČR IAA300120502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : moment tensor * amplitude ratios * generalized FOCMEC program
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  The Fortran computer program performs inversion of amplitude ratios of P, SH and SV seismic waves together with polarities of P waves into the mechanism of the seismic source in the description of unconstrained moment tensor (MT). As such, it allows describe general dipole sources including isotropic components: e.g., it is suitable to retrieve the parameters of both a shear dislocation common at foci of tectonic earthquakes (described as a double-couple, DC) and volumetric sources as tensile cracks or cavity implosions. Additional benefit of processing of amplitude ratios instead of absolute amplitudes is lifting the demand for a precise calibration of the instrument.

  Počítačový program v jazyce Fortran invertuje poměry amplitud P, SH a SV seismických vln při současném zachování polarit P vln. Výstupem je mechanismus seismického zdroje v popisu obecného momentového tenzoru (MT), který dovoluje postihnout obecné dipólové zdroje, např. střižnou dislokaci běžnou u tektonických zemětřesení (popsanou dvojitým dipólem, DC), i objemové zdroje jako tahové trhliny nebo imploze dutin. Další výhodou použití poměrů amplitud místo amplitud samotných je možnost vyžití dat i z nepřesně kalibrovaných přístrojů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172602

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.