Number of the records: 1  

Měřicí systém pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulsním plazmatu

 1. 1.
  0324852 - FZÚ 2009 RIV CZ cze P1 - User Module
  Adámek, P. - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Jastrabík, Lubomír - Olejníček, Jiří - Straňák, V. - Hippler, R. - Do, H.T.
  Měřicí systém pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulsním plazmatu.
  [Measuring system for time-resolved laser absorption spectroscopy in the pulsed plasma.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Date of the patent registration: 23.12.2008. Date of the utility model acceptance: 02.03.2009. Utility model number: CZ 19386
  R&D Projects: GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR 1QS100100563; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : laser absorption spectroscopy * pulsed plasma * time-resolved
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Technické řešení se týká popisu měřicího systému pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulsním plazmatu, který je určen zejména pro využití v základním výzkumu plazmatu a plazmových technologií.

  The technical solution is about description of a measuring system for time-resolved laser absorption spectroscopy in the pulsed plasma, which system is aimed particularly for use in basic research of plasma and plasma technologies.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172452
   
Number of the records: 1