Number of the records: 1  

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD

 1. 1.
  0323485 - ÚEB 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Soudek, Petr - Petrová, Šárka - Podlipná, Radka - Fialová, Zuzana - Malá, J. - Benešová, Dagmar - Kočí, V. - Kafka, Z. - Vaněk, Tomáš
  HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD.
  [EVALUATION OF EFFECTIVITY OF PHYTOREMEDIATION METHODS.]
  Ekomonitor. Praha: VŠCHT, 2008, s. 114-119. ISBN 978-80-86832-36-4.
  [Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi. Žďár nad Sázavou (CZ), 08.10.2008-09.10.2008]
  R&D Projects: GA MŠk 2B06187; GA MŠk 1P05OC042
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511
  Keywords : phytoremediation * toxicity * xenobiotics
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

  Fytoremediační metody jsou v současnosti velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanačních technologií. Tyto metody využívají schopností rostlin a mikroorganismů extrahovat a v případě organických sloučenin degradovat xenobiotika. Schopnost rostlin účastnit se těchto detoxifikačních reakcí je závislá nejen na schopnosti přijímat xenobiotika a enzymatickém aparátu dotyčných rostlinných druhů, ale také na toxicitě akumulovaného kontaminantu a toxicitě potenciálních produktů.

  Phytoremediation methods are very dynamically booming segment of remediation technologies in present time. These methods used plants and microorganisms for extraction, and in case of organics for degradation, of xenobiotics. Ability of plants involved in these detoxification reactions is depend not only on ability to uptake of xenobiotics and on enzymatic aparatus of tested plant species, but also on toxicity of accumulated contaminant and on toxicity of potential byproducts.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171425

   
   
Number of the records: 1