Number of the records: 1  

Tensile Properties of Open Cell Ceramic Foams

 1. 1.
  0322731 - ÚFM 2010 RIV CH eng J - Journal Article
  Dlouhý, Ivo - Řehořek, Lukáš - Chlup, Zdeněk
  Tensile Properties of Open Cell Ceramic Foams.
  [Tahové vlastnosti keramických pěn s otevřenou pórovitostí.]
  Key Engineering Materials. Roč. 409, - (2009), s. 168-175. ISSN 1013-9826.
  [Fractography of Advanced Ceramics /3./. Stará Lesná, 07.09.2008-10.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/0724; GA ČR GD106/05/H008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : tensile test * ceramics foam * open porosity * tensile strength
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

  Full understanding of response of highly porous (cellular) ceramic foams to different mechanical loading conditions is important because of their potential use in industry, medical and other applications. Technique of tensile test of ceramic foam materials has been developed and first knowledge is described in the paper. Tested material was based on alumina ceramic; it was manufactured by slurry coating of polyurethane foam. Two cell sizes were included into the study 10 and 60 PPI. Testing procedure consists from fixation of ceramic foam into aluminium pots by suitable adhesive. Tensile test results generated using two specimen sizes with cross-section 10x10 and 15x15 mm have been statistically analysed. Basic fractographic analysis was applied to get corresponding figure about specimens behaviour during tensile loading.

  Pro využití porézních keramických pěn v průmyslu, medicíně nebo jiných aplikací je nezbytné znát jejich chování na různé mechanické působení. Pro tyto účely byla vyvinuta technika tahové zkoušky vysoce pórovitých keramických pěn a první poznatky jsou diskutovány v této práci. Experimentálním materiálem byla pěna na bázi korundu vytvořená replikační technikou pomocí polyuretanové pěny. Dvě rozdílné velikosti buněk byly zkoumány a to 10 a 60 PPI. Zkušební postup se sestává z fixace pěny do kalíšků vhodně vybraným lepidlem. Výsledky tahových zkoušek vzorků dvou příčných průřezů 10x10 a 15x15 mm byly statisticky vyhodnoceny. Lomové plochy byly podrobeny faktografické analýze objasňující příčiny porušení.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170900