Number of the records: 1  

European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria /7./

 1. 1.
  0320427 - MBÚ 2009 RIV eng U - Conference, Workshop Arrangement
  Komenda, Josef - Flores, E. - Nixon, P. J. - Waleron, K. - Maršálek, Blahoslav
  European Workshop on the Molecular Biology of Cyanobacteria /7./.
  [Sympozium molekulární biologie sinic /7./.]
  [České Budějovice, 31.08.2008-04.09.2008, (W-WRD 165/152)]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : cyanobacteria * molecular biology
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  The conference was devoted to the recent advances in the field of molecular biology of cyanobacteria, namely in the structure and function of important proteins and their complexes, in the regulation of gene expression, in cell differentiation, in cellular metabolism and in molecular ecology and taxonomy. There were 170 participants presenting 101 posters and 12 invited and 29 selected lectures including a computer bioinformatics session

  Konference byla věnována nedávným pokrokům v molekulární biologii sinic, zejména v oblasti struktury a funkce proteinů a jejich komplexů, v regulaci genové exprese, buněčné diferenciaci, buněčném metabolismu a molekulární ekologii a taxonomii. Konference měla 170 účastníků, kteří presentovali 101 plakátových sdělení, 12 zvaných a 29 vybraných přednášek včetně počítačového bioinformatického sezení
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169314

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.