Number of the records: 1  

Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí

 1. 1.
  0317918 - ÚJF 2009 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Světlík, Ivo - Michálek, V.
  Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí.
  [Anthropogenic influencing on 14C activity level in the environment.]
  Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008, s. 83-91. ISBN 978-80-02-02068-4.
  [Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství /20./. České Budějovice (CZ), 05.05.2008-07.05.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR IAAX00130801
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : 14C * Suessův effect * fossil fuel combustion
  Subject RIV: DI - Air Pollution ; Quality

  Příspěvek se zabývá odhadem dlouhodobého trendu obsahu 14C v atmosféře. Je zde rovněž diskutován vliv spalování fosilních paliv na aktivitu radiouhlíku v životním prostředí.

  The article estimates long-term trends of 14C quantity in the atmosphere. Influencing from fossil fuel combustion on radiocarbon activity level in the environment is reported too.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167436

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.