Number of the records: 1  

Dvě strany jedné mince -jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

 1. 1.
  0316904 - ÚJF 2009 RIV CZ cze O - Others
  Macková, Anna - Malinský, Petr
  Dvě strany jedné mince -jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní.
  [Two faces of nuclear physics - nuclear physics in medicine and technology of nuclear weapon.]
  Ústí nad Labem: PřF Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-029-7
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : nuclear physics in medicine * ionizing radiation * nuclear weapon
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

  Článek je věnován vysvětlení základů vzniku ionizujícího záření, uvedení různých zdrojů ionizujícího záření přirozených nebo vytvořených člověkem. Dále se zabývá aplikací ionizujícího záření v lékařství a základními typy lékařských diagnostických metod, které využívají ionizující záření (radiografie, rentgenovská tomografie, positronová emisní tomografie atd.). Další částí článku je využití jaderných štěpných reakcí a jaderné fúze v technologiích jaderných zbraní (atomová bomba, vodíková bomba, car-bomba atd.). Posledním tématem je mírové využití jaderných reakcí v energetice (různé typy jaderných reaktorů, množivé reaktory a program fúzního reaktoru ITER).

  In this article we explained the basic principles of ionizing radiation origin, we presented the different sources of ionizing radiation - natural or made by human. Than we described application of ionizing radiation in medicine and basic principles of different diagnostical methods in medicine (radiography, computer tomography,positron emission tomography etc.). In the next part we present usige of nuclear reaction for nuclear weapon construction (atomic bomb,H-bomb etc.). The last topic is usage of nuclear reaction in energetics ( different types of reactors - breeding reactors, pressurized water reactors, first fusion reactor ITER).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0166684

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.