Number of the records: 1  

Catalytic Reduction of Nitrous Oxide with Carbon Monoxide over Calcined Co–Mn–Al Hydrotalcite

 1. 1.
  0316717 - ÚCHP 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Catalytic Reduction of Nitrous Oxide with Carbon Monoxide over Calcined Co–Mn–Al Hydrotalcite.
  [Katalytická redukce oxidu dusného oxidem uhelnatým na kalcinovaných Co-Mn-Al hydrotalcitech.]
  Catalysis Today. Roč. 137, 2-4 (2008), s. 358-389. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : nitrous oxide * carbon monoxide * mixed oxide catalysts
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 3.004, year: 2008

  The N2O catalytic reduction by carbon monoxide over Co–Mn–Al calcined hydrotalcite was studied. The effect of oxygen and that of CO/N2O molar ratio on the rate of N2O decomposition was examined. CO strongly enhanced N2O conversion when O2 was absent in the feed gas. In the presence of oxygen, carbon monoxide acts as a non-selective reductant thereby inhibiting N2O destruction. Continuing excess of CO over N2O without presence of O2 led to a very slow reduction of the catalyst, which caused noticeable N2O conversion decrease with progressing catalyst reduction. The simultaneous reduction of N2O by CO and direct N2O decomposition took place when CO was limiting reactant but only at temperatures, at which the direct decomposition is possible without presence of reductant. Simple reduction was observed when reactants ratio was CO/N2O larger 1.

  Byla studována katalytická redukce N2O na kalcinovaných hydrotalcitech Co-Mn-Al a vliv kyslíku a molárního poměru CO/N2O na rychlost rozkladu N2O. CO silně zvyšuje konverzi N2O v nepřítomnosti O2. V přítomnosti kyslíku působí CO jako neselektivní redukovadlo, které inhibuje rozklad N2O. Přebytek CO v nepřítomnosti O2 vede k pomalé redukci katalyzátoru, která způsobuje snížení konverze N2O. Současná redukce N2O oxidem uhelnatým a přímý rozklad N2O probíhá, když byl CO limitující reaktantem, ale pouze při teplotách, při kterých je přímý rozklad bez přítomnosti redukovadla možný.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0166555

   
   
Number of the records: 1