Number of the records: 1  

Stereologická analýza anatomie jehlic smrku ztepilého pod vlivem faktorů prostředí

 1. 1.
  0313404 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstract
  Albrechtová, Jana - Lhotáková, Zuzana - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Stereologická analýza anatomie jehlic smrku ztepilého pod vlivem faktorů prostředí.
  [Stereological analysis of Norway spruce anatomy under impact of various environmental factors.]
  Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. Praha: VÚRV, 2007. s. 65-66. ISBN 978-80-87011-00-3.
  [Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. 21.03.2007-22.03.2007, Praha]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA600110507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spr2 * Norway spruce * stereology * environmental impact
  Subject RIV: EF - Botanics

  Aplikace stereologických metod na trojrozměrná data získaná pomocí konfokální mikroskopie tlustých řezů čerstvým rostlinným materiálem je prezenována na příkladu jehlic smrku. Citlivost metod je otestována na jehlicích ošetřených simulací kyselého deště

  The possible technical constraints of stereological methods were established on fresh sections of spruce needles.Sensitivity of these methodswais tested on needles of Norway spruce treated with simulated acid rain.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164233

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.