Number of the records: 1  

Replica-symmetry breaking: discrete and continuous schemes in the Sherrington-Kirkpatrick model

 1. 1.
  0312130 - FZÚ 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Janiš, Václav - Klíč, Antonín - Ringel, Matouš
  Replica-symmetry breaking: discrete and continuous schemes in the Sherrington-Kirkpatrick model.
  [Narušní replikové symetrie: diskrétní a spojité schéma v Sherringtonově-Kirkpatrickově modelu.]
  Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical. Roč. 41, č. 32 (2008), 324004/1-324004/14. ISSN 1751-8113. E-ISSN 1751-8121
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520
  Keywords : replica-symmetry breaking * hierarchical solution * Parisi continuous scheme * expansion near de Almeida-Thouless line
  Subject RIV: BE - Theoretical Physics
  Impact factor: 1.540, year: 2008

  Hierarchies of replica-symmetry-breaking solutions of the Sherrington-Kirkpatrick model are studied with an arbitrary number of hierarchies. The limit of infinite number of hierarchies is shown to converge to the Parisi continuous solution near the de Almeida-Thouless instability line.

  Jsou studována řešení Sherringtonova-Kirkpatrickova modelu s libovolným počtem hierarchií narušujících replikovou symetrii. Je ukázáno, že v blízkosti de Almeidovy-Thoulessovy linie nestability řešení s nekonečným počtem hierarchií je shodné s Parisiho spojitou konstrukcí narušení replikové symetrie.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163274

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.