Number of the records: 1  

Thermal Balance of PVC Skin Manufakturing VIA Slush Molding Technology

 1. 1.
  0312010 - ÚT 2009 RIV PL eng C - Conference Paper (international conference)
  Hubáček, V. - Vít, Tomáš
  Thermal Balance of PVC Skin Manufakturing VIA Slush Molding Technology.
  [Tepelná bilance výroby PVC kůže technologií slush-molding ( systémy ohřevu formy ).]
  12th International Confernce on Developments in Machinery Design and Control. Vol. 10/2008. Bydgoszcz: Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians, 2008 - (Peszynski, K.), s. 43-44. ISBN 978-83-87982-08-9.
  [International Conference on Developments in Machinery Design and Control /12./. Nowogród (PL), 09.09.2008-12.09.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : slush-molding * PVC * mold
  Subject RIV: BJ - Thermodynamics

  Slush molding is technology using heated mold to transform polymer powder into the thin, homogeneous, elastic sheet, which is used as skin imitation in automotive and boat industry. Slush molding technology allows producing skins of very complex shape and sophisticated design. Thanks to these merits it is possible to apply slush molded skins as covering of an automotive and boat interiors e.g. dash-boards, inner side of doors etc. One of the most important parameters for successful skin manufacture and meet quality requirements of final product is uniform heating of the mold and properly temperatures of the mold. This article presents overview of mold heating systems.

  Slush molding je technologie výroby spékáním polymerového prášku na povrchu vyhřáté formy, za vzniku homogenní, tenké, pružné vrstvy, která je používána jako imitace kůže v automobilovém a lodním průmyslu. Tato technologie dovoluje vyrábět kůže prostorově a designově velice složitého tvaru tak, aby je bylo možno aplikovat jako potahovou vrstvu na prvky automobilových nebo lodních interiérů, jako jsou např. palubní desky, vnitřní boky dveří apod.. Jedním z parametrů zásadních pro úspěšnou výrobu kůže a splnění požadavků na kvalitu výsledného produktu je rovnoměrně, na požadovanou teplotu ohřátá forma. Tento článek podává souhrnný přehled používaných technologií ohřevu formy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163186

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.