Number of the records: 1  

Methods and Uses of Modern Microfluidics

 1. 1.
  0312008 - ÚT 2009 RIV PL eng C - Conference Paper (international conference)
  Tesař, Václav
  Methods and Uses of Modern Microfluidics.
  [Metody a uplatnění moderní mikrofluidiky.]
  12th International Confernce on Developments in Machinery Design and Control. Vol. 10/2008. Bydgoszcz: Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians, 2008 - (Peszynski, K.), s. 109-110. ISBN 978-83-87982-08-9.
  [International Conference on Developments in Machinery Design and Control /12./. Nowogród (PL), 09.09.2008-12.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/1499
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : mikrofluidics * fluidics * bioengineering * microchemistry
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Microfluidics is a new field of fluid flow generation and control,characterized by very small size of devices. The paper focuses on the less unusualPressure-Driven Microfluidics, showing its basic principles and some examples ofapplications in which – particularly in biotechnology fields – it makes possible asubstantial progress and sometimes even fundamental changes.

  Mikrofluidika je nový obor generace a řízení průtoku tekutin, charakterizovaný ústrojími o velmi malých rozměrech. Příspěvek se soustřeďuje na méně neobvyklou mikrofluidiku poháněnou tlakovými účinky. Ukazuje její základní principy a některé příklady aplikací v nichž – zejména v biotechnologických oborech – může mikrofluidika vést k podstatnému pokroku a někdy až k fundamentálním změnám.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163184

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.