Number of the records: 1  

Identification of renal Cd36 as a determinant of blood pressure and risk for hypertension

 1. 1.
  0311214 - FGÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Pravenec, Michal - Churchill, P. C. - Churchill, M. C. - Vyklický, O. - Kazdová, L. - Aitman, T. J. - Petretto, E. - Hubner, N. - Wallace, C. A. - Zimdahl, H. - Zídek, Václav - Landa, Vladimír - Dunbar, J. - Bidani, A. - Griffin, K. - Qi, N. - Maxová, M. - Křen, Vladimír - Mlejnek, Petr - Wang, J. - Kurtz, T. W.
  Identification of renal Cd36 as a determinant of blood pressure and risk for hypertension.
  [Identifikace renálního Cd36 jako determinanty krevního tlaku a rizika hypertenze.]
  Nature Genetics. Roč. 40, č. 8 (2008), s. 952-954. ISSN 1061-4036. E-ISSN 1546-1718
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NR8545; GA MZd(CZ) NR8495; GA MŠMT(CZ) 1M0520; GA MŠMT(CZ) ME08006; GA MŠMT(CZ) 1P05ME791; GA MZd(CZ) NR9359; GA AV ČR(CZ) IAA500110604; GA AV ČR(CZ) IAA500110805
  Grant - others:HHMI(US) 55005624; EC(XE) LSHG-CT-2005-019015
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : spontaneously hypertensive rat * Cd36 * hypertension
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 30.259, year: 2008

  To identify renally expressed genes that influence risk for hypertension, we integrated expression quantitative trait locus (QTL) analysis of the kidney with genome-wide correlation analysis of renal expression profiles and blood pressure in recombinant inbred strains derived from the spontaneously hypertensive rat (SHR). This strategy, together with renal transplantation studies in SHR progenitor, transgenic and congenic strains, identified deficient renal expression of Cd36 encoding fatty acid translocase as a genetically determined risk factor for spontaneous hypertension

  Pro odhalení renálně exprimovaných genů, které ovlivňují riziko vývinu hypertenze, jsme integrovali eQTL analýzy s celogenomovými korelačními analýzami profilů genové exprese v ledvině s krevním tlakem u rekombinantních inbredních kmenů, odvozených od spontánně hypertenzních potkanů kmene SHR. Tato strategie, společně s transplantacemi ledvin u SHR, SHR kongenních a transgenních kmenů, umožnila identifikaci deficitní exprese Cd36 genu, kódujícího translokázu mastných kyselin, jako genetické determinanty spontánní hypertenze
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162892

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.