Number of the records: 1  

Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458 - 1490. Exhibition catalogue

 1. 1.
  0311129 - ÚDU 2009 RIV HU eng M - Monography Chapter
  Chlíbec, Jan
  Medallion with the portrait of Eliška z Melic.
  [Medailon s portrétem Elišky z Melic.]
  Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458 - 1490. Exhibition catalogue. Budapest: Budapest History Museum, 2008, s. 463-464. ISBN 978-963-9340-69-5
  R&D Projects: GA ČR GA408/05/2179
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511
  Keywords : Renaissance * Italian sculpture * Matthias Corvinus
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  The text is devoted to the marble portrait medallion of Eliška of Melice (c. 1490, castle in Tovačov). The earliest sculpted portraits in the Renaissance style in Bohemian lands were made by Italian masters, who probably arrived from the royal court in Buda. The Tovačov relief is attributed to a Tuscan sculptor.

  Text je věnován mramorovému portrétnímu medailonu Elišky z Melic (kolem 1490, zámek v Tovačově). Nejranější sochařské renesanční portréty v českých zemích vytvořili italští mistři, kteří patrně přišli z královského dvora v Budě. Tovačovský reliéf je připsán toskánskému sochaři.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162825

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.