Number of the records: 1  

Non-double-couple mechanisms of microearthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany: A result of tensile faulting or anisotropy of a rock?

 1. 1.
  0310835 - GFÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Vavryčuk, Václav - Bohnhoff, M. - Jechumtálová, Zuzana - Kolář, Petr - Šílený, Jan
  Non-double-couple mechanisms of microearthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany: A result of tensile faulting or anisotropy of a rock?
  [Nestřižné mechanismy mikrozemětřesení indukovaných v průběhu injektážního experimentu provedeného v roce 2000 ve vrtu KTB v Německu: výsledek tahových zlomů nebo anizotropie hornin?]
  Tectonophysics. Roč. 456, č. 1-2 (2008), s. 74-93. ISSN 0040-1951. E-ISSN 1879-3266
  R&D Projects: GA AV ČR KJB300120504; GA AV ČR IAA3012309; GA AV ČR IAA300120502
  Grant - others:EC(XE) MTKI-CT-2004-517242
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : anisotropy * fluid injection * focal mechanism * tensile faulting
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 1.677, year: 2008

  Moment tensors of microearthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB deep drilling borehole at a depth level of 5.4 km are studied. A family of 37 most reliable moment tensors contains significant non-double-couple (non-DC) components. The DC is on average 60% and the non-DC is 40%. Fault plane solutions computed from the DC part show preferred strike-slip mechanisms with small normal or reverse components.

  Jsou studovány momentové tenzory mikrozemětřesení indukovaných v injektážním experimentu v roce 2000 v hlubokém vrtu KTB vyskytnuvších se v hloubce 5.4 km. Sada 37 nejspolehlivěji určených mechanismů obsahuje významné nestřižné složky. Střižná část mechanismů tvoří v průměru 60% a nestřižná část 40%. Ohniskové mechanismy počítané ze střižné části vykazují převážně mechanismus s horizontálním posunem se slabou příměsí normální či reverzní složky. Hlavní příčinou nestřižných složek je pravděpodobně anizotropie v ohniskové oblasti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162591

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.