Number of the records: 1  

Native, denatured and reduced BSA enhancement of chronopotentiometric peak H by guanidinium chloride

 1. 1.
  0309822 - BFÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Native, denatured and reduced BSA enhancement of chronopotentiometric peak H by guanidinium chloride.
  [Nativní, denaturovaný a redukovaný BSA. Zvýraznění chronopotenciometrického píku H guanidinium chloridem.]
  Electrochimica acta. Roč. 53, č. 11 (2008), s. 4014-4021. ISSN 0013-4686. E-ISSN 1873-3859
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA AV ČR(CZ) IAA500040513; GA MŠMT(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : constant current chronopotentiometry * protein denaturation * guanidinium chloride
  Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine
  Impact factor: 3.078, year: 2008

  It was shown that using constant current chronopotentiometric stripping peak H, minute amounts of denatured and reduced bovine serum albumin (BSA) can be easily discriminated from native BSA. Peak H, which is due to catalytic hydrogen evolution, is greatly enhanced in the presence of non-denaturing concentrations of guanidinium chloride. The course of BSA reduction and denaturation can be followed and traces of the damaged protein can be detected in native BSA samples.

  Bylo zjištěno, že pomocí píku H při chronopotenciometrii konstantním proudem minimální množství denaturovaného a redukovaného hovězího serumalbuminu (BSA) mohou být snadno odlišena od nativního BSA. Pík H, za který je odpovědné katalytické vylučování vodíku, je silně zvýšen v přítomnost nedenaturačních koncentrací guanidinium chloridu. Průběh redukce a denaturace BSA lze sledovat a stopy poškozeného proteinu mohou být detekovány ve vzorcích nativního BSA.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161855

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.